Privacybeleid.

Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u naar woolconcept.be (de 'site') surft of als u een aankoop doet.

Privacybeleid

De website woolconcept.be is eigendom van Woolconcept, die de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is. 

We gebruiken dit privacybeleid, dat bepaalt hoe we de door woolconcept.be verzamelde informatie verwerken en waarom we bepaalde persoonsgegevens over u moeten verzamelen. Lees daarom dit privacybeleid vóór het gebruik van de website woolconcept.be.

 Wij dragen zorg voor uw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om er de vertrouwelijkheid en veiligheid van te verzekeren.

 De door ons verzamelde persoonsgegevens :

Tijdens uw bezoek aan woolconcept.be verzamelen we automatisch bepaalde gegevens over uw apparaat, met name informatie over uw browser, uw IP-adres, uw tijdzone en bepaalde op uw apparaat geïnstalleerde cookies. Daarnaast verzamelen we tijdens uw sessie op de site informatie over de internetpagina's of individuele producten die u raadpleegt, over de websites of de zoektermen die u naar de site hebben gevoerd en over de manier waarop u met de site interageert. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde gegevens met de term 'informatie op de apparaten'. Bovendien kunnen we persoonsgegevens verzamelen die u ons tijdens de inschrijving verstrekt (met inbegrip van maar niet beperkt tot de naam, voornaam, adres, betaalgegevens enz.) om het contract uit te voeren.

Waarom verwerken we uw gegevens?

De veiligheid van de gegevens van onze klanten is onze absolute prioriteit. Daarom verwerken we slechts minimale gegevens van de gebruikers, en enkel voor zover dat absoluut noodzakelijk is voor het onderhoud van de website. De automatisch verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische gegevens over het gebruik van de website op te stellen. Deze statistische gegevens stellen ons niet in staat om een specifieke gebruiker van het systeem te identificeren. 

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of informatie te onthullen waardoor iemand u als een specifiek en identificeerbaar individu kan identificeren. Als u echter bepaalde functies van de website wilt gebruiken of als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens verstrekt door een formulier in te vullen, dan kunt u ons persoonsgegevens verstrekken zoals uw e-mailadres, voornaam, familienaam, woonplaats, organisatie, telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen ons geen persoonsgegevens te verstrekken, maar dan kan het zijn dat u bepaalde functies van de website niet kunt gebruiken. Dan kunt u bijvoorbeeld onze nieuwsbrief niet ontvangen of niet rechtstreeks via de website contact met ons opnemen. Gebruikers die niet weten welke gegevens verplicht zijn, kunnen contact met ons opnemen via info@woolconcept.be. 

Uw rechten

Als u in Europa woont, beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

Het recht om te worden geïnformeerd. Het recht op toegang.
Het recht op rectificatie. Het recht op vergetelheid.
Het recht om de verwerking te beperken. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Het recht van bezwaar.
De rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Als u dit recht wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

Als u in Europa woont, verwerken we uw gegevens voor de uitvoering van de eventueel met u gesloten contracten (als u bijvoorbeeld een bestelling hebt gedaan via de website), of anders om onze hierboven vermelde legitieme commerciële belangen te behartigen. Merk overigens op dat uw gegevens ook kunnen worden overgedragen naar landen buiten Europa, met inbegrip van Canada en de Verenigde Staten.

 Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onze eigendom zijn of door ons worden beheerd. We zijn niet verantwoordelijk voor deze andere websites of voor privacypraktijken van derden. We raden u aan om aandachtig te zijn wanneer u onze website verlaat en om de vertrouwelijkheidsverklaringen van elke website te lezen die persoonsgegevens kan verzamelen.

Veiligheid van de gegevens:

We beveiligen de gegevens die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde en beveiligde omgeving, beschermd tegen elke onbevoegde toegang, gebruik of verspreiding. We nemen redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen om ons te beschermen tegen elke vorm van onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en verspreiding van persoonsgegevens onder onze controle en ons toezicht. Evenwel kan geen enkele gegevensoverdracht op het internet of op een draadloos netwerk worden verzekerd. 

Wettelijke openbaarmaking:

We makken alle informatie openbaar die we verzamelen, gebruiken of ontvangen als de wet dat vereist of toelaat, bijvoorbeeld om ons te schikken naar een dagvaarding om te verschijnen of een soortgelijke gerechtelijke procedure, en als we te goeder trouw van mening zijn dat de openbaarmaking nodig is om onze rechten, uw veiligheid of die van anderen te vrijwaren, om onderzoek te voeren naar fraude of om te voldoen aan een vraag van de regering. 

Contactgegevens:

Als u contact met ons wenst op te nemen om dit beleid beter te begrijpen of als u een vraag voor ons hebt over individuele rechten en uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen via info@woolconcept.be.